tirsdag den 14. oktober 2014

Udkast til Plan 2020


Arbejdet med Plan 2020 skrider fremad, og det foreløbige udkast er 14. oktober lagt på DOF’s hjemmeside: http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/Plan2020_udkast 13-10-14.pdf.
Udkastet er nu til diskussion på blandt andet klubledermøderne i de tre kredse i oktober - men også her på bloggen – så giv din mening til kende!

onsdag den 18. juni 2014

VEJVALG: Hvor skal vi hen – på uddannelsesområdet?


Har vi de rigtige uddannelsestilbud?

Er det rigtigt at samle en stor del af forbundets uddannelsestilbud centralt i landet som fx på uddannelsesdagen en lørdag i januar i regi af DOF Akademiet eller er der behov for flere lokale/regionale uddannelsestilbud?

Hvordan markedsfører vi bedst tilbuddene, så også nye medlemmer finder det attraktivt at komme på kursus?

Debatten er fri i kommentarfeltet herunder (klik på "[x] kommentarer", så kommer kommentarboksen op).

mandag den 16. juni 2014

VEJVALG: Hvor skal vi hen – på kommunikationsområdet?


Hvordan formidler vi bedst budskabet om vores fantastiske idræt, så endnu flere får lyst til at prøve?
Hvilke medier skal vi gøre brug af til kommunikation henholdsvis internt og eksternt – facebook, hjemmeside, nyhedsbreve, forbundsblad mv.?
Skal der oprettes et egentligt kommunikationsudvalg?
 
Debatten er fri i kommentarfeltet herunder (klik på "[x] kommentarer", så kommer kommentarboksen op).

torsdag den 12. juni 2014

VEJVALG: Hvor skal vi hen – på MTBO-området?


Skal vi arbejde mere aktivt for rekruttering til vores MTBO-landshold?
Hvordan sikrer vi flere deltagere til danske MTBO-løb generelt?
Hvordan sikrer vi bedst mulige adgangsforhold til at arrangere løb og træninger i private og offentlige skove?
Bør der arbejdes for bedre integration mellem MTBO og fod-o i klubber og forbund?

Debatten er fri i kommentarfeltet herunder (klik på "[x] kommentarer", så kommer kommentarboksen op).

tirsdag den 10. juni 2014

VEJVALG: Hvor skal vi hen – på børne- og ungeområdet?


Hvordan synliggør vi orienteringssporten, som en spændende aktivitet for børn og unge at begynde på?

Er der tilbud, vi mangler, for at være attraktive for nye børn og unge i idrætten?

Hvilken palet af tilbud skal vi tilbyde vores unge medlemmer på klub-, kreds- og landsplan?

Debatten er fri i kommentarfeltet herunder (klik på "[x] kommentarer", så kommer kommentarboksen op).

fredag den 6. juni 2014

VEJVALG: Hvor skal vi hen – på planområdet?


Har vi de rigtige udbud af konkurrencer – eller er der løbstyper, der savnes? Og hvordan udvikles de?

Er der behov for at udvikle nye typer baner og løb for at tale til en bredere målgruppe – som fx ’Find vej baner’?

Har vi brug for et rangliste- eller handicappointsystem for alle?

Debatten er fri i kommentarfeltet herunder (klik på "[x] kommentarer", så kommer kommentarboksen op).

mandag den 2. juni 2014

VEJVALG: Hvor skal vi hen – på eliteområdet?


Hvordan sikrer vi, at vores bedste atleter har optimale vilkår i den fortsat hårdere internationale kamp for medaljer?
Hvordan profiterer vi som idræt bedst af vores verdensklasseløberes resultater?
Hvordan sikrer vi rekrutteringsgrundlaget til vores landshold ved at anspore så mange som muligt af vores unge talenter til en satsning på eliteorientering?
 
Debatten er fri i kommentarfeltet herunder (klik på ”[x] kommentarer”, så kommer kommentarboksen op).

onsdag den 28. maj 2014

VEJVALG: Hvor skal vi hen – på kortområdet?`


Vi har rigtig mange dygtige korttegnere, men en del af dem må antages at lade sig pensionere indenfor de kommende år(tier) – hvordan sikrer vi generationsskiftet?

Kan vi fortsat regne med, at korttegning primært udføres som frivilligt arbejde – eller er en øget kommercialisering på kortområdet acceptabel?

Skal vi i fremtiden have en lettere forståelig norm til forsimplede kort for nye i sporten?

Debatten er fri i kommentarfeltet herunder (klik på ”[x] kommentarer”, så kommer kommentarboksen op).

mandag den 26. maj 2014

VEJVALG: Hvor skal vi hen – på Breddeområdet?

Har vi i rekrutteringsarbejdet i klubber og forbund styr på, hvilke målgrupper, vi kommunikerer med – og hvordan?

Er vi i klubberne klar med de rigtige tilbud til de nye medlemmer, vi forsøger at få i tale?

Er tilbuddene i form af løbsudbud, uddannelsesmuligheder mv. til vores eksisterende medlemmer de rigtige?

Debatten er fri i kommentarfeltet herunder (klik på ”[x] kommentarer”, så kommer kommentarboksen op).

onsdag den 23. april 2014

Dansk Orienterings-Forbunds strategi 2020

På DOF's repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 blev strategiprocessen vedtaget.

Intensionen er, at DOF's Strategi 2020 vedtages på repræsentantskabsmødet 7. marts 2015. Men det er ikke blot den endeligt formulerede strategi, der er vigtig - det er i mindst lige så høj grad alle de diskussioner, der fører derhen.

Strategien skal gerne være en strategi for hele dansk orientering, dvs. ikke blot Hovedbestyrelsens eller sekretariatets strategi, hvorfor alle opfordres til at give holdninger og synspunkter til kende. Det kan enten ske til nogle af de møder, der indkaldes til i løbet af processen, som det fremgår af nedenstående oversigt, men det kan også ske på denne blog.

Strategiprocessen er skitseret som følger:

  • 1. marts 2014: Annoncering på repræsentantskabsmødet
  • Marts-maj 2014: Formanden besøger en række klubber over hele landet
  • 24. april 2014: Lancering af strategi-blog
  • 14. maj 2014: HB-møde med kick-off
  • Juni 2014: Klubledermøder i kredsene - formand og direktør drøfter indspil fra klubberne
  • 29.-30. august 2014: HB-strategi-seminar
  • Oktober-november 2014: Klubledermøder - strategi-oplæg præsenteres og diskuteres
  • Januar 2014: Klubledermøder - sidste diskussioner i kredsene - uden deltagelse af formand/direktør
  • 7. marts 2015: Repræsentantskabsmøde - vedtagelse af DOF's strategi 2020. Workshops om implementeringen af strategien.

Undervejs i processen vil en række emner blive bragt til debat bl.a. her på bloggen, ligesom der vil komme vejledende afstemninger mv., men i første omgang er ordet helt frit:

Hvor skal dansk orientering bevæge sig hen de kommende 5-6 år? Giv dine synspunkter til kende i kommentarfeltet til det enkelte indlæg - meget gerne med dit eget navn og eventuel klub.

Til inspiration kan du finde DOF's Vision 2015 og diverse dokumenter i forbindelse med vedtagelsen heraf her.